ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
تابلو اعلانات
به نام خدا

بیانیه رویکرد تخصصی اطلاعات زمین شناختی و فناوری اطلاعات

دامنه شناخت بشر با مشاهدات اولیه از سطح زمین آغاز و با دستیابی به دانش های بنیادین مانند فیزیک و ریاضیات رویکردهای متفاوتی را در برگرفته است. یافته های علمی در حوزه علوم زمین تا قبل از نیم قرن گذشته منحصر به مکتوبات محدود و افراد شناخته شده ایمی شد که پدران علم نوین نام گرفته اند.

اکنون گستره شناخت بشر  از ابعاد هسته زمین  تا ماوراء کهکشان بسط داده شده و تنوع داده ها ،تولید اطلاعات و سرعت دستیابی به حوزه های متنوع دانش ، فرایند ذخیره و طبقه بندی یافته ها را الزام آور نموده است در این میان نقش سیستمهای اطلاعاتی به عنوان پاسخی به نیاز بشر در راستای اهمیت و ارزش زمان و توجه به رویکردهای سیستمی به عنوان ابزارهای نوین جهت مدیریت داده ها و اطلاعات بسیار چشمگیر بوده است. عصر کنونی را عصر اطلاعات می نامند عصری که بشر از طریق تطابق اطلاعات و بسط دانش در مسیر دست یابی به خردی عظیم قرارگرفته است. این مسیر از انچنان سرعتی برخوردار است که خود، سفارش دهنده فناوری های نوین به عنوان ابزار و تسریع کننده های زیرساختی است. در حقیقت یافته های نوین سوالات آینده را رقم می زنند و چشم اندازهای موجود را به سرعت گسترش می دهند. در این میان عدم حضور در چرخه تحول اطلاعاتی و عدم آمادگی برای حضور در آیندهای که جوامع دانش محور رقم می زنند خسرانی جبران ناپذیر است.

چشم انداز کنونی جهان در چارچوب تفکری شکل می گیرد که بستر زمین را درقالب مجموعه ای پویا از اطلاعات تعریف نموده و با ایجاد پروتکل های استاندارد، شاهراه های ارتباطی تولید دانش را ساخته و آنها را در تحت اختیار میگیرد.

هدف اصلی از برگزاری کنگره بین‌المللی اطلاعات زمین شناختی و فن آوری اطلاعات  بررسی فرصت ها و چالش های ایجاد سیستم های باکیفیت کاداستر معدنی است. به علاوه  این کنگره در نظر دارد قابلیت ها و دست آوردهای علمی، فناوری و اجرایی کشورهای پیشرو را در این زمینه معرفی نماید تا بتواند به آینده اطلاعات زمین شناختی و فن آوری اطلاعات کمک کند.

نتیجه بیانیه


1.      کوشش در جهت استاندارد سازی فعالیت های اطلاعاتی از تولید تا ارائه با هدف همسان ویکپارچه سازی داده های تولید شده و فرایندهای تولید داده ها و اطلاعات علوم زمین درآینده.

2.      همت گماردن به منظور تدوین استانداردهای مورد نیاز به عنوان خلا زیرساختی دامنه اطلاعات از طریق ایجاد تفاهم و تدوین چشم انداز مشترک بین ارکان تولید کننده داده ها و اطلاعات علوم زمین کشور.

3.      ارتقای سطح آموزش فناوری های ژئوانفورماتیکی با هدف نقش پذیری و آشنایی هر چه بیشتر دست اندرکاران علوم زمین با گستره خدمات رایانه ای و انفورماتیک هم زمان با کشف دیدگاه های جدید اطلاعاتی در جهان.

4.      کوشش متخصصان دامنه های علوم زمین-انفورماتیک برای همکاری های بیشتر بین سازمانی.

5.      در نظر گرفتن ویژگی های داده های مکانی در هنگام پیاده سازی زیرساخت ها و تولید داده های علوم زمین متاثر از رویکرد توسعه همه جانبه زیرساخت های اطلاعات مکانی در دنیا.

6.       جهت گیری در راستای پیاده سازی زیرساخت تولید داده های بلادرنگ (Real-time) به منظور بالابردن توان پیش بینی و تصمیم سازی و آمادگی برای کاهش تاثیر مخاطرات طبیعی، چالش های زیست محیطی و مدیریت بحران های احتمالی بعد از وقوع رویداد.

7.      تامین اعتبار کافی طرح ها و پروژه ها بر مبنای تامین اهداف کلان، مرتبط با زیرساخت های اطلاعاتی با هدف توسعه داده کاوی های ضروری در سطح ملی.

8.      درنظرگرفتن چشم اندازی مبتنی بر سرمایه گذاری بلند مدت، انگیزه بخشی و ایجاد بستر کارآمد حمایت های قانونی برای  راه اندازی سامانه های اطلاعاتی حیاتی در دامنه های علوم زمین کشور

9.      ایجاد توافق های بین سازمانی جهت افزایش حداکثری دسترسی به داده های تولید شده و ایجاد جریان های روان اطلاعاتی بین سازمان ها، به منظور هم افزایی و تولید بیشتر دانش.

Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :